klub prijateljev

metliške črnine

mestni trg 1, 8330 metlika

Projekti

Projekt Poslovni model: Razvoj mreže sommelierjev

Opis operacije:

Prijavitelj Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto je v partnerstvu z javnim zavodom Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, ter Klubom prijateljev metliške črnine s projektom pod naslovom “Poslovni model: Razvoj mreže sommelierjev” uspešno kandidiral na 6. javnem pozivu Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina (LAS DBK) za sofinanciranje iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Vrednost projekta z DDV znaša 18.986,64 Eur od tega predstavlja vrednost vodilnega partnerja 1.605,00 Eur, ostalo so vložki partnerjev. Projekt je v višini 80% oz. 14.196,85 EUR sofinanciran iz sredstev ESRR. Glavne aktivnosti projekta so aktivnosti, ki se bodo zaključile z vzpostavljeno mrežo vinskih svetovalcev – sommelierjev na območju LAS DBK. Zaključek projekta je predviden za september 2022.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v SLO: https://www.eu-skladi.si/